Skip to content
blanc i negre 2

Guarda i Custòdia compartida – Advocats experts en Dret de Família.

La guarda i custòdia dels fills menors d’edat sovint és la preocupació principal dels membres de la família quan es planteja un divorci, una separació o una dissolució de parella estable.

La legislació i jurisprudència actual preveu la guarda i custòdia compartida com a norma general en aquests casos considerant més beneficiós pels menors que la cura dels fills menors es reparteixi per igual entre els progenitors.

No obstant això, en determinats casos, es considera més beneficiós pels fills adoptar una guarda y custòdia exclusiva, per la qual cosa, és important entrar a valorar cada cas concret.

Els criteris que es tenen en compte per tal d’adoptar la guarda i custòdia compartida són els següents:

  • La vinculació afectiva entre els fills i cadascun dels progenitors, i també les relacions amb les altres persones que conviuen a les llars respectives.
  • L’aptitud dels progenitors per a garantir el benestar dels fills i la possibilitat de procurar-los un entorn adequat, d’acord amb llur edat.
  • L’actitud de cadascun dels progenitors per a cooperar amb l’altre a fi d’assegurar la màxima estabilitat als fills, especialment per a garantir adequadament les relacions d’aquests amb tots dos progenitors
  • El temps que cadascun dels progenitors havia dedicat a l’atenció dels fills abans de la ruptura i les tasques que efectivament exercia per procurar-los el benestar.
  • L’opinió expressada pels fills.
  • Els acords en previsió de la ruptura o adoptats fora de conveni abans d’iniciar-se el procediment.
  • La situació dels domicilis dels progenitors, i els horaris i les activitats dels fills i dels progenitors.
  • Que no hi hagi sentència ferma d’algun  dels progenitors per actes de violència familiar o masclista, quan els fills puguin ésser víctimes directes o indirectes.


A Luzón i Busón Advocats com a especialistes en Dret de Família, l’assessorarem sobre quina és la millor forma d’enfocar el seu divorci, separació o dissolució de parella, així com el règim de guarda i custòdia que s’adapti al seu cas.

També et pot intersar...

Horari

De Dilluns a Dijous
9:00h – 14:00h  |  15:30h – 18:30h

Divendres
9:00h – 14:00h

Vols que et truquem?

Col·Laboracions