Skip to content
Rosa Blanco Salud Belleza Tienda Online Página Web (1)

Llei de Segona Oportunitat – Advocats experts en el concurs de persona física

La Llei de Segona Oportunitat és el nom que rep el procediment que permet, tant a particulars com a autònoms, superar la seva situació d’insolvència a través de mecanismes que permeten reduccions i aplaçaments del deute i, fins i tot, la condonació del mateix.

El legislador ha traslladat a la persona física l’oportunitat d’entrar en un procediment de concurs per tal de liquidar el màxim de deutes amb el patrimoni existent i, finalment, acordar-se l’anomenat BEPI (Benefici d’Exoneració del Passiu Insatisfet), és a dir, l’alliberament de tot el deute que hagi contret el sol·licitant.

Per tal d’acollir-se a la llei de segona oportunitat s’han de complir els requisits previstos legalment en el Text Refós de la Llei Concursal. Així mateix, és important destacar que aquest procediment té dues fases:

  • Fase extrajudicial – Acord Extrajudicial de Pagament: En aquesta fase s’intenta arribar a un acord extrajudicial de pagament amb els creditors el qual pot contenir condonacions de fins el 95% així com aplaçaments del deute fins a 10 anys. Es realitza davant d’un notari, la cambra de comerç o el mateix Registre Mercantil segons si el deutor és persona física empresària o no.  Aquesta fase és imprescindible per aconseguir el BEPI.
  • Fase Judicial – Concurs Consecutiu:  En el cas que no s’arribi a un acord a la fase extrajudicial s’inicia directament el concurs consecutiu de la persona física amb la liquidació del seu actiu i el seu passiu, podent-se sol·licitar, un cop liquidada la massa activa, el BEPI, el qual pot ser definitiu o provisional segons la naturalesa del deute concret.

 

A Luzón i Busón Advocades  oferim un assessorament  particular complert per tal d’iniciar el procediment de la Llei de Segona Oportunitat i solucionar la seva situació d’insolvència.

També et pot intersar...

Horari

De Dilluns a Dijous
9:00h – 14:00h  |  15:30h – 18:30h

Divendres
9:00h – 14:00h

Vols que et truquem?

Col·Laboracions