Skip to content

Família

Divorcis i extincions de parelles de fet,  guarda i custodia de menors, reclamació de pensió d’aliments, i qualsevol tipus de conflicte relacionat amb la família.

Successions i Herències

Acceptació o renuncia de l’herència, declaració d’hereus, reclamació de llegítima, testament, llegat, desheretament, interpellatio in iure, quarta vidual, nul·litat del testament

Civil

Contractes, arrendaments, compravenda, reclamacions de quantitat, incapacitacions, llei de segona oportunitat, desnonament, accidents de trànsit i consumidors.

Bancari

Reclamació de clàusules abusives en préstecs hipotecaris: clàusula de venciment anticipat, IRPH, clàusula sòl, despeses de constitució, negociació per reduccions de deutes o sol·licitud de lloguer social.

Penal

Assessorament i defensa dels interessos tant de la persona víctima/perjudicada com de la persona investigada/acusada en qualsevol procediment penal i per tot tipus de delicte: alcoholèmia, violència de gènere, furts i robatoris, lesions, agressions sexuals, tràfic de drogues, entre d’altres.

Laboral

Reclamació de quantitat, acomiadament, sanció, extinció del contracte laboral, sol·licitud de permisos a l’empresa, conciliació laboral, redacció de cartes d’acomiadaments o sancions als treballadors.

Mercantil

Anàlisi legal de model de negoci, constitució de societats, redacció d’estatuts, pacte de socis, ampliacions de capital, adquisicions i ventes de companyies.

Assessoria i Gestoria

Impostos, gestió de grans patrimonis, autònoms, gestió d’empreses, confecció de nòmines, IVA, declaració de la renda, comptabilitat, serveis fiscals.

Horari

De Dilluns a Dijous
9:00h – 14:00h  |  15:30h – 18:30h

Divendres
9:00h – 14:00h

Vols que et truquem?

Col·Laboracions